Beste Patiënt,

Om alle nieuwe regels na te leven hebben wij tijd nodig om een en ander goed en geordend te laten verlopen.

Uw en onze gezondheid heeft onze prioriteit!

Wij moeten ons strikt aan de nieuwe regels houden,

dus dit houdt in dat u niet te vroeg moet komen, maar zeker niet te laat.

Wanneer u de praktijk binnenkomt verzoeken wij u uw handen te wassen en te desinfecteren met alcohol

Ook wordt u vooraleer een afspraak tot stand komt uitgevraagd met betrekking op Covid-19:

Bepaal door het stellen van de vragen tot welke groep de patiënt behoort,

  • Heeft u nu corona?
  • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
  • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
  • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38,0 C)?
  • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
  • Bent u in thuisisolatie?
  • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • Controlevraag: Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

(https://www.tandartsen.nl/uploads/downloads/2020.04.21_FLowchart_DEF.p)

 

 

BLIJF GEZOND –  STAY HEALTHY

met vriendelijke groet Team tandarts van Rijn